اس ام اس احساسي قشنگ ولي ميدانمميخواني آرزويم اين اس

sms عاشقانه توپ

برايت مينويسم دوستت دارم
ميدانم که نميداني
ولي ميدانم که ميخواني آرزويم اين است که نخوانده بداني

اس ام اس عشق

کاش ميشد دارو باشي ، نه زخم کاري نه نمک
واسه خودت آدمي باشي نه آدمک . . .

پيامک عاشقانه احساسي

آخر اي دوست نخواهي پرسيدکه دل ازدوريت چه کشيددل پر درد يه عاشق مشکنکه خدا برتو نخواهد بخشيد
آخر اي دوست نخواهي پرسيدکه دل ازدوريت چه کشيددل پر درد يه عاشق مشکنکه خدا برتو نخواهد بخشيد

آخر اي دوست نخواهي پرسيدکه دل ازدوريت چه کشيددل پر درد يه عاشق مشکنکه خدا برتو نخواهد بخشيد
آخر اي دوست نخواهي پرسيدکه دل ازدوريت چه کشيددل پر درد يه عاشق مشکنکه خدا برتو نخواهد بخشيد

اس ام اس عاشقانه زيبا

جز من اگرت عاشق و شيداست بگو ور ميل دلت به جانب ماست بگو ور هيچ مرا در دل تو جاست بگو
گر هست بگو،نيست بگو،راست بگو

پيامک عاشقانه احساسي

ديده در هجر تو شرمند? احسانم کرد
بس که شبها گهر اشگ بدامانم کرد

ماجراي دل ديوانه بگفتم با شمع
آنقدر سوخت که از گفته پشيمانم کرد

اس ام اس عشق و دوستي

آدمها هرچقدر بزرگتر ميشوند دلشان بيشتر بغل ميخواهد
حتى بيشتر از وقتى که کودک بودند !

اس ام اس هاي عاشقانه

مهرباني زباني است که براي کور ديدني، براي کر شنيدني و براي لال گفتني است

اس ام اس احساسي قشنگ

به آيينه نگاه ميکنم
لبخند ميزنم ، لبخند نميزند …

اس ام اس عاشقانه خفن

همراهي خدا با انسان مثل نفس کشيدن است ک:زيبا.آرام.هميشگي

اس ام اس عاشقانه خفن

به حرمت باران سکوت ميکنم تا بداني که به عظمت باران برايم عزيزي

sms عاشقانه توپ

اي خدا

خون ما جاري

به عشق کيست مي داني

بگو ؟

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس