اس ام اس بزرگان جهان هربرت ساموئلز

اس ام اس بزرگان

دنيا مثل آينه است: اگر به آن اخم کني، آنهم به تو اخم مي کند، اگر به آن لبخند بزني، آنهم به تو لبخند مي زند.

هربرت ساموئلز

اس ام اس سخنان کوتاه

علت اينکه زنبورها اين قدر وزوز مي کنند
اين است که بلد نيستند حرف بزنند.
ژرژسيون

اس ام اس جملات بزرگان

براي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين
چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از
دست داده اي.دايي يما

اس ام اس بزرگان

»تمام دخترها مثل مادرشان ميشوند، چه
فاجعه بزرگي براي دخترها؛ هيچ مردي
مثل مادرش نميشود، چه فاجعه بزرگي
براي پسرها«
*اسکار وايلد

اس ام اس عارفانه فلسفي

اگر يکـــ سال ثمر از کاري را خواستي گندم بکار، اگر دو سال خواستي درختـــ بکار
اما اگر صد سال ثمر خواستي به مردم ياد بده

” كـنـفـوسيـوس — Confucius “

اس ام اس قشنگ و زيبا

انسان خوشبخت آن کسي است که حوادث را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگ

اس ام اس سنگين

انديشه کردن به اين که چه بگويم، بهتر است از پشيماني از اين که چرا گفتم . سعدي

اس ام اس پندآموز عرفاني

نگه داشتن دوست
دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه
داشتنش آسان تر است.باتلر

اس ام اس کلام بزرگان

براي مردمي که نمي دانند چگونه بر خود حکومت کنند ، آزادي وجود ندارد .

هاري واردبيچر

اس ام اس سنگين

از خشم انسان‌هاي صبور برحذر باشيد. (جان درايدن)

اس نصيحت

عشق در لحظه پديد مي آيد
و دوست داشتن در امتداد زمان
و اين اساسي ترين تفاوت ميان عشق و دوست داشتن است.

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس