اس ام اس جملات بزرگان خداوند آزادي را آفريدبشر

اس نصيحت

خداوند، آزادي را آفريد و بشر، بندگي را.((آندره شيند))

sms هاي پندآموز

به قـــولِ حسين پناهي

قطعا روزي صدايم را خواهي شنيد… روزي که نه صدا اهميت دارد نه روز..

اس ام اس جملات تکان دهنده

همه بشرند اما فقط بعضي ها انسان اند . . .
(دکتر شريعتي)

اس ام اس سنگين و فاز بالا

عشق گل کميابي است . آندره توريه

اس ام اس سخنان بزرگان

انسانها با دو چشم و يک زبان به دنيا مي آيند تا دو برابر آنچه مي گويند ببينند ، ولي از طرز سلوکشان اين طور استنباط مي شود که آنه با دو زبان و يک چشم تولد يافته اند ، زيرا همان افرادي که کمتر ديده اند بيشتر حرف مي زنند و آنهاييکه هيچ نديده اند ، درباره همه چيز اظهار نظر مي کنند . کولتون

اس ام اس فلسفي

غذايي را بخور كه مي پسندي ,لباسي را پبوش كه مردم مي پسندند. اديبان

اس ام اس جملات تکان دهنده

آنان كه به علم خود عمل نكنند مريض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد. ديمقراطيس

اس ام اس بزرگان جهان

آينده به کسي تعلق دارد که مي داند چگونه منتظر نشيند. مثل روسي

پيامک سخنان بزرگان

فردريش نيچه :آنچه ناگزير و حتمي الوقوع است مرا خشمناک نمي کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است.

اس ام اس بزرگان

درميان ملکات ذهني حافظه بيش ازهمه مي شکفد و پيش ا زهمه مي ميرد. کولتون

اس ام اس بزرگان فلسفي

آن نعمت نصيب ماست که قدرش را مي دانيم وگرنه از صورت زيبا براي کور چه حاصل ؟
(ويليام تن)

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس