اس ام اس جملات زيبا و معني دار عشق درديست شديدترتمام دردهاي

اس ام اس معني دار

عشق درديست شديدتر از تمام دردهاي ديگر ، زيرا در عين حال روح و قلب و کالبد را رنج مي دهد . ولت

اس نصيحت

شجاعت مانندعشق از اميد تغذيه مي کند. بناپارت

اس ام اس بزرگان جهان

مارکز: هرگز وقتت را با کسي که حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند نگذران .

اس ام اس عرفاني و فلسفي

در جايي كه هيچ شاهدي براي اثبات دلايل وجود ندارد ، اثر دستها ما را متقاعد مي سازد كه خدايي هم هست .
”اسحاق نيوتون”

اس ام اس بزرگان فلسفي

شما مجبور نيستيد که رئيستان را دوست داشته باشيد و او را تحسين کنيد. همچنين نبايد از وي متنفر باشيد در هر حال بايد او را به گونه‌اي اداره کنيد که بتواند منبعي براي موفقيت شخصي شما و موفقيت سازمان باشد. (پيتر دراکر)

sms هاي پندآموز

کسي که داراي عزمي راسخ است جهان را مطابق ميل خويش عوض ميکند .( گوته )

پيامک سخنان بزرگان

خوشبخت کسي که به‌يکي از اين دو چيز دسترسي دارد، يا کتاب‌هاي خوب، يا دوستاني که اهل کتاب باشند.”ويكتور هوگو”

اس ام اس بزرگان جهان

فردوسي خردمند : اگر براي انجام کاري بزرگ ، زمان نداري .بهتر است بي درنگ آن را به ديگران بسپاري .

اس ام اس دلداري دوست

قدرزمان حال را بدانيد كه گذشته بر نمي گردد و آينده شايد نيايد. گاليله

اس ام اس سنگين

” هرکس قادر به تملک و ارادي نفس خود باشد آزادي حقيقي را به دست آورده است ” . پرسليس

اس ام اس جملات قصار

عشق وصميميت پخته فارغ ازهرگونه چشمداشت است. دکتر لئوبوسکاليا

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس