اس ام اس جملات زيبا و معني دار هيچ کس نزند بر

اس ام اس جملات تکان دهنده

هيچ کس نزند بر درخت بي ثمر سنگ . سعدي

پيامک نقل قول

هري اس. ترومن : اگر طاقت تحمل گرما را نداريد ، وارد آشپزخانه نشويد .

اس ام اس سنگين و فاز بالا

شما نمي توانيد به يک نفر چيزي را که خودش از قبل نمي داند ياد بدهيد . فقط مي توانيد او را از آنچه مي داند با خبر و آگاه کنيد. گاليله

اس ام اس حکيمانه

از كدامين ستاره بر زمين افتاديم تا در اينجا يكديگر را ملاقات كنيم.؟ . فردريش نيچه

پيامک سخنان بزرگان

عشق چيزيست که بيعقلان را عاقل مي کند و عاقلان را عاقلتر مي نمايد و آن ها را که بيش از اندازه عاقلند را کمي بي قيد مي سازد .؟. د. اسميت

اس ام اس سنگين و معني دار

مرد خواهان حقيقت است اما زن موجودي سحطي نگر مي باشد. فردريش نيچه

اس ام اس عرفاني

دنيا مثل آينه است: اگر به آن اخم کني، آنهم به تو اخم مي کند، اگر به آن لبخند بزني، آنهم به تو لبخند مي زند.

هربرت ساموئلز

اس ام اس معني دار

” هرکس قادر به تملک و ارادي نفس خود باشد آزادي حقيقي را به دست آورده است ” . پرسليس

اس ام اس معني دار

سام منتز : بهترين درمان براي قلوب شکسته اين است که دوباره بشکند .

اس سنگين

همين يک امر مهم (تعيين هدف و آن را رها نکردن) همه چيز را مي توان دگرگون کند . (استارت رير)

اس ام اس سخنان کوتاه

تاريخ نوعي نبش قبر مردگان است. ( ولتر )

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس