اس ام اس جملات قصار خشم انسان‌هاي صبور برحذر باشيد

اس ام اس جملات قصار

از خشم انسان‌هاي صبور برحذر باشيد. (جان درايدن)

پيامک سخنان بزرگان

شجاع يکبار مي ميرد ولي ترسو هزار
بار.الين چانک

اس ام اس بزرگان فلسفي

ادمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به
زودي موفق ميگردد
ولي او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران
باشد و اين مشگل است
زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه
هستند تصور ميکند. . .
)مونتسکيو(

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

همه قُدقُد ميکنند، اما کيست که هنوز بخواهد
خاموش در لانه بنشيند و تخم‌ها را بپرورد. «نيچه»

اس ام اس سنگين و فاز بالا

کسي که به کسي حسد مي ورزد، دليل بر آن است که به برتري او اعتراف کرده است. هراس وال پول

اس ام اس پندآموز

عشق يکنوع تب و حرارت شديد است . استاندال

اس ام اس بزرگان جهان

ترجيح مي‌دهم که ملتم به سياست‌هاي اقتصادي من بخندند تا اينکه از ولخرجيهايم گريان شوند. (پادشاه سوئد)

اس ام اس بزرگان فلسفي

کسي که به خودش رحم نکند به مردم نيز رحم نميکند-مجيد اصلان-

sms هاي پندآموز

شما مجبور نيستيد که رئيستان را دوست داشته باشيد و او را تحسين کنيد. همچنين نبايد از وي متنفر باشيد در هر حال بايد او را به گونه‌اي اداره کنيد که بتواند منبعي براي موفقيت شخصي شما و موفقيت سازمان باشد. (پيتر دراکر)

اس ام اس دلداري دوست

براي آنکه عمر طولاني باشد، بايد آهسته زندگي کنيم. سيسرون

اس ام اس فلسفي

فرد خلوت نشين مي گويد که واقعيت در کتاب هاي نيست و فيلسوف آن را پنهان مي کند. فرد والا از فهميده شدن توسط ديگران در هراس است نه از بد فهميده شدن چون مي داند که کساني که او را بفهمند به سرنوشت او يعني رنج کشيدن در دنيا دچار خواهند شد. فردريش نيچه

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس