اس ام اس دلداري دوست معاوضه کنماو

sms هاي پندآموز

زماني که همسرم با من است،حاضر
نيستم فقر و تنگدستي خود را با تمول
معاوضه کنم و او را از دست بدهم.‌بوستر

اس ام اس سنگين و فاز بالا

” مرگ آرزويي جز اين ندارد که به وعده‏اي که در صبح زندگي داده است وفا کند. به بيان جدّي‏تر شيريني و گرمي لبخند مرگ کمتر از لبخند زندگي نيست.
ژرژ برنانوس “

اس ام اس بزرگان فلسفي

نسبت به فرد پايين تر از خود نفرت نداريم بلکه نسبت به فرد برابر با خود يا بهتر از خود. فردريش نيچه

اس ام اس سنگين و فاز بالا

معني حيات را درزيبائي و قدرت اراده بايد جستجو کرد. ماکسيم گورکي

اس ام اس عرفاني

در زندگي شکست وجود ندارد بلکه فقط نتيجه موجود است>>>>>>>>> انتوني رابينز

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

انسان هاي آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان مي کنند. فردريش نيچه

اس ام اس نصيحت و دلداري

آنجلا مارتين
اگر چه مي دانم دوستم دارد امشب غمگينم چون نگاهش به شيريني روياهاي من نبود .

اس ام اس پندآموز عرفاني

دين بريگز:
کار خودتان را انجام دهيد ، اما نه فقط در حد وظيفه بلکه اندکي بيشتر و از روي سخاوت . همين مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد.

اس ام اس کلام بزرگان

وقتي در حال تيش براي تغيير دادن يک
احمق هستي
همزمان در حال اثبات حماقت خودتي. . .

اس ام اس بزرگان

کسي که داراي عزمي راسخ است جهان را مطابق ميل خويش عوض ميکند .( گوته )

اس ام اس فلسفي

تجربه را نمي‌توان خلق کرد بايد آن را تجربه کرد. (آلبرت کامو)

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس