اس ام اس فلسفي استفان گرلت Stephen Grellet

اس ام اس سنگين تيكه دار

“چون فکر مي‌کنم فقط يکبار زندگي خواهم کرد، هر کار خوبي که مي‌توانم انجام دهم، هر مهرباني که مي‌توانم به مخلوقات خدا نشان دهم بايد انجام دهم. نبايد آن را فراموش کنم يا براي بعد بگذارم چون ممکن است بار ديگري متولد نشوم.”

استفان گرلت (Stephen Grellet)

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

ايثار را بايد از شمع آموخت که در عين سوختن روشنايي مي بخشد-مجيد اصلان-

اس ام اس حکيمانه

لوسيا : بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داريم موفقيت است اما چيزي را که براي بدست آوردنش تلاش نمي کنيم ، خوشبختي است .

اس ام اس نصيحت و دلداري

شر با شر خاموش نمي شود چنان که آتش با آتش
بلکه شر را خير فرو مي نشاند و آتش را آب . . ..
افلاطون

اس ام اس جملات قشنگ

به قـــولِ مارک تواين
آنجا که آزادي نيست،
اگر راي دادن چيزي را تغيير مي داد،
اجازه نمي دادند که راي بدهيد!

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

هيچ گاه براي انديشه هاي نو دشواري وجود ندارد . (گوردن سلفريج)

اس ام اس جملات قشنگ

چيزي که زن دارد و دل مرد را تسخير مي کند ، مهرباني اوست ، نه سيماي زيبايش

ويليام شکسپير

اس ام اس جملات قشنگ

فردريش نيچه :انسان چيزي است که بر او چيره مي بايد شد.

اس ام اس عارفانه فلسفي

عبادت بدون کردار نيک ارزشي ندارد . (گوروناناک)

اس ام اس سنگين تيكه دار

” وظيفه هنر تجلي ايده هاست ” . شوپنهاور

اس ام اس بزرگان فلسفي

درد من مرگــــ مردمي استـــــ که گدايي را قناعتـــ ، بي عرضگي را صبر وبا تبسمي بر
لبـــــ اين حماقتها را حکمتـــــ خدا مينامند

گاندي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس