اس ام اس قشنگ و زيبا خوشبخت کسيبه‌يکياين دو چيز

اس ام اس معني دار

خوشبخت کسي که به‌يکي از اين دو چيز دسترسي دارد، يا کتاب‌هاي خوب، يا دوستاني که اهل کتاب باشند.”ويكتور هوگو”

اس ام اس جملات پند آموز

هيچ چيز محال نيست و هر کاري راهي دارد، اگر به اندازه شايسته، اراده داشته باشيم، به قدر کافي وسايل پيدا مي‌کنيم. (لاروشفو کولد)

اس ام اس جملات بزرگان

هيچ گناهي تا ابد از ديدگان مردم مخفي
نخواهد ماند
و روزي گناه گناه کار براي همه اشکار مي
شود
)شکسپير(

اس سنگين

به قـــولِ مايکل اسکوفيلد

هميشه اون تغييري باش که ميخواي توي دنيا ببيني.

اس ام اس سنگين و معني دار

” جهان فقط همين جهان ظاهر است و دنياي حقيقي، دروغي بيش نيست ” . فردريش نيچه

اس ام اس معني دار

تنها کاري را تا فردا کنار بگذار،
که حاضري بميري بدون اينکه انجامش داده باشي

(پابلو روئيس پيکاسو– Pablo Ruiz Picasso) …

اس ام اس فلسفي

فرانک تايگر : ياد بگيريد که گوش بدهيد . شايد فرصت به آرامي درحال زدن درخانه ي شما باشد .

اس ام اس عارفانه

از كدامين ستاره بر زمين افتاديم تا در اينجا يكديگر را ملاقات كنيم.؟ . فردريش نيچه

اس ام اس نصيحت و دلداري

چاپلوسي،هم گوينده و هم شنونده را فاسد مي کند.

ديل کارنگي

اس ام اس معني دار

“آنها که مي‌دانند چيزي نمي‌گويند؛ آنها که مي‌گويند، چيزي نمي‌دانند.

وقتي استاد وارد شد، از او پرسيدند که اين جمله يعني چه. استاد گفت، کداميک از شما بوي گل رز را مي‌شناسيد؟

همه آنها مي‌دانستند. سپس گفت، آنها را با کلمات بيان کنيد. همه آنها ساکت بودند.”

آنتوني دو مِلو (Anthony de Mello)

اس ام اس عرفاني و فلسفي

انديشه هاي ما ، آري و نه گفتن هاي ما ، و اگر و اما گفتن هاي ما ، همه با همان ضرورتي از درون ما رشد مي كنند كه ميوه از دل درخت ، به هم مر بوط و با هم خويشاوندند ، و همه از يك اراده، يك وضع جسماني، يك خاك ، و يك خورشيد نشان دارند ” . فردريش نيچه

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس