اس ام اس قشنگ و زيبا مورفي

اس ام اس عرفاني

قانون زندگي,قانون باور است-ژوزف
مورفي

اس ام اس فلسفي

هرکس خود را نصيحت نکند ، به نصيحت ديگران محتاج است .سعدي

اس ام اس سنگين تيكه دار

با هشت ساعت کار صادقانه در روز مي‌توانيد به رياست برسيد و روزي ۱۲ ساعت کار کنيد. (رابرت فراست)

اس سنگين

دانايان با عمل زندگي ميکنند،نه با انديشه عمل . کارلوس کاستاندا

اس ام اس عارفانه

لبخند بزنيد چون درماني رايگان است. دواگ هورتون

اس سنگين

»استوارتر از همه پيوندها، پيوندي است
که در ميان مادر و فرزند برقرار است«.
*سعيد نفيسي

اس ام اس معني دار

خنده بهترين سلاح جنگ با زندگي است . آناتول فرانس

اس ام اس عرفاني و فلسفي

کسي که بخواهد به سمت معرفت برود از خدا فاصله مي گيرد. فردريش نيچه

اس ام اس جملات قشنگ

“هر فردي که بداند چگونه بخواند، قدرت دارد که خود را بزرگتر جلوه دهد، راه‌هاي وجود خود را بيشتر کند، زندگي خود را تکميل‌تر، مهم‌تر و جالب‌تر سازد.”

آلدوس هاکسلي (Aldous Huxley)

اس ام اس سنگين

مال از بهر آسايش عمر است نه عمر از بهر گرد آوردن مال.سعدي

اس ام اس سنگين و معني دار

«کارما» گواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهاي پيله‌اي است که پيرامون خود مي‌‌تنيم . سوامي ويو کاناندا

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس