اس ام اس کلام بزرگان انسان هاي آزاده دل

اس سنگين

انسان هاي آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان مي کنند. فردريش نيچه

پيامک نقل قول

شهرت بيشتر برازنده ي مردگان است
و لباس عاريه اي است که به تن زندگان
مضحک مينمايد. . .

اس ام اس سنگين و معني دار

روزهاي باراني
دوست بجاي چتريست که بايد روزهاي
باراني همراه شما باشد.پل نروي

اس ام اس بزرگان جهان

” خم مي شوم، ولي خرد نمي شوم! “
( ژان دولافتن )

اس ام اس پندآموز عرفاني

حکمت درختي است که ريشه آن در قلب
است و ميوه آن در زبان.بطلميوس

اس ام اس دلداري دوست

لبخند براي انسان مثل آفتاب براي گلهاست. جوزف اديسون

اس ام اس فلسفي

” آنچه را تا ديروز گناه مى خوانديم، امروز بيان شخصيت و احساسات خود مى ناميم ” . بارونس استاكس

اس ام اس پندآموز عرفاني

ازدواج مثل اجراي نقشه جنگي است که اگر انسان يک مرتبه اشتباه نمايد کارش تمام شده و ديگر جبران آن به هيچ صورت نمي شود . بورنز

اس ام اس سخنان بزرگان

غذايي را بخور که مي پسندي
لباسي را پبوش که مردم مي پسندند.
اديبان

اس ام اس سنگين و معني دار

وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد
بخاطر اين است که شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد
(کورش کبير)

اس ام اس سخنان بزرگان

سايمونز :
روزنامه بايد خبرگذار باشد نه خبرساز ، حقيقت و مايي سرگرمي واقعي چندان زياد است که نيازي به خيال پردازي و دروغسازي نيست و نشر خبر دروغ خيانت به حقيقت است .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس