اس ام اس احساسي قشنگ چشمانتاولين حرکت ماتم ميکند !

اس ام اس عشق

چه فرقي ميکند مهره ي سياه باشم يا سفيد

چشمانت با اولين حرکت ماتم ميکند !

اس ام اس احساسي قشنگ

خوابي؟دلم مي خواد آروم خوابيده باشي، بي ترس، بي دلهره، بي دلتنگي
دلم مي خواد وقتي خوابي اونجا باشم، دم در وايسم، سرمو بچسبونم به چارچوب، نگات کنم
خوب بخوابي گلم
خواباي رنگي ببيني

پيامک عاشقانه کوتاه

وقتي فراموشت خواهم کرد که عقلم
خاموش،نفسم قطع،روحم در آسمان و
بدنم زير خاک باشد !

پيامک عاشقانه احساسي

ممکنه ما گلي را دير ياد کنيم اما محاله عطر خوشش را از فضاي دلمون پاک کنيم

پيامک عاشقانه کوتاه

نه سرو و نه باغ و نه چمن مي خواهم
نه لاله نه گل نه نسترن مي خواهم
خواهم ز خداي خويش کنجي خلوت
من باشم و آن کسي که من مي خواهم . . .

پيامک عاشقانه احساسي

وشايد سال ها بعد . . .
بي تفاوت از کنار هم بگذريم و . . .
در دل بگوييم : . . .
آن غريبه ! چقدر آشناي خاطراتم بود ! . . .

اس ام اس عاشقانه خفن

عاشق خيره شدن توي چشماي توام
عاشق حس کردن عطر موهاي توام
توي اين ديوونگي من خودم پاي توام
من تو دنياي توام محو چشماي توام

پيامک عاشقانه احساسي

دستات روبزار توي دستم
ايواي عاشق ميشم
تو مهموني توي قلبم ميخوام صاحبش باشي تواي عشقم
هستي همه ي کسو کارم آره من تورو دارم تورودارم تورودارم

اس ام اس هاي عاشقانه

پيامي ميزنم اينک برايت / به جبران پيام هاي زيادت
از آن بابت پيامي مي فرستم / بداني بنده هم هستم بيادت

اس ام اس عاشقانه زيبا

من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهي که بلغزد بر من ، من هستم و يک حس غريب که به صد عشق و هوس مي ارزد

پيامک عاشقانه احساسي

عمر برف کوتاه است ؛ چون دشمن بزرگي مانند خورشيد دارد

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس