اس ام اس بزرگان كنفوسيوس

اس ام اس معني دار

مرد آزاده پيوسته مي كوشد كه در گفتار آهسته و در كردار خود كردار خود تند و سريع باشد
كنفوسيوس

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

داروي تربيت از پير طريقت بستان کآدمي را بتر از علت ناداني نيست سعدي

اس نصيحت

خردمند هر آنچه را که مي داند نمي گويد و هر آنچه را که بگويد مي داند.

(ارسطو)

اس ام اس جملات بزرگان

” آنچه را تا ديروز گناه مى خوانديم، امروز بيان شخصيت و احساسات خود مى ناميم ” . بارونس استاكس

اس ام اس حکيمانه

” وقتي فهميديد که چيزي برايتان مضر و ناسالم است، آن را ترک کنيد. و وقتي فهميديد که چيزي برايتان مفيد و خوب است، آن را انجام دهيد.”

بودا (The Buddha)

اس ام اس سنگين و فاز بالا

عشق ما را ميکشد تا دوباره حياتمان ببخشد . بوبن

اس ام اس جملات پند آموز

مال از بهر آسايش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال. سعدي

اس ام اس عرفاني

ناپلئون هيل : براي موفقيت يک ويژگي هست که فرد بايد آنرا داشته باشد و آن مشخص بودن هدف است. به بيان ديگر، فرد بايد بداند که چه ميخواهد و شديداً خواستار بدست آوردن آن باشد

اس ام اس جملات پند آموز

” آينده از آن کساني است که به استقبالش مي روند ” . فردريش نيچه

اس ام اس حکيمانه

مارکز: هرگز وقتت را با کسي که حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند نگذران .

اس ام اس سنگين و معني دار

نبوغ ، جوهر تفکر است . ژان پل ساتر

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس