اس ام اس جملات بزرگان خوشبختي شکل ظاهري ايمان

اس ام اس سنگين و معني دار

خوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلر

اس ام اس سنگين و معني دار

” اراده ي مرد عامل خوشبختي اوست” . شچدرين

اس ام اس بزرگان

به قـــولِ والت ويتمن
زندگي به من آموخت؛
بودن با کساني که دوستشان دارم، از همه چيز با ارزش تر است.

اس ام اس سنگين و معني دار

مدير بايد جرأت آن را داشته باشد که گاهي برخلاف رأي متخصصان عمل کند. (جيمز کالاگان)

اس ام اس بزرگان

پسرها ، لنگرهاي زندگي مادرانند . سوفوکل

اس ام اس بزرگان فلسفي

هنر زندگي اين است كه بتواني صداقت دستهايت را به همگان نشان دهي .
”اي وي لوكاس”

اس ام اس جملات بزرگان

عشق يک پيمان است، عشق يک يادگاري است، يک بار آن را ببخش و هديه کن و هرگز فراموشش نکن و هرگز
اجازه نده از بين برود. )جان لنون

پيامک سخنان بزرگان

” هر جا که عشق بزرگي خانه کرده است خشم بزرگي نيز مسکن دارد ” . آلن لاکين

اس ام اس معني دار

يا چنان نماي که هستي ،يا چنا باش که مي نمايي . بايزيد بسطامي

پيامک سخنان بزرگان

در ميان دو دشمني ميفکن
که ايشان چون صلح کنند تو در ميانه شرمسار باشي . . .
(سعدي)

پيامک سخنان بزرگان

آرنالد بنت : وقتي که شما به بدبيني عادت کنيد ، بدبيني به اندازي خوشبيني مطلوب و دوست داشتني است .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس