اس ام اس جملات قشنگ لقمان

اس ام اس قشنگ و زيبا

اگر سخن چون نقره است، خاموشي چون زر پربهاست.
(لقمان)

اس ام اس کلام بزرگان

متاسفانه جنگلها قبل از بشر و بيابانها بعد از بشر به وجود آمده اند. ( شاتو بريان )

اس نصيحت

مرد بزرگ هميشه ارام است ومرد کوچک پيوسته مظطرب

کنفوسيوم

اس ام اس قشنگ و زيبا

تاريخ کتابي است که متاسفانه هميشه بايد آدمي از وسط آن آغاز کند.( ويل دورانت )

اس ام اس عرفاني و فلسفي

فنلون : وفاداري به حال است که وفاداري به آينده را آماده مي سازد .

اس ام اس سنگين

بسياري از بهترين مشاغل در حقيقت وجود ندارند مگر اينکه فرد مناسبي را براي آنها استخدام کنيم. (جيمز چالنجر)

پيامک نقل قول

هر چيزي زيبائي هاي مخصوص به خودش را دارد ولي هرکسي نميتواند آنها را ببيند. کنفوسيوس

اس ام اس عارفانه

ذهن چيزي است كه با آن فكر مي كنيم كه فكر مي كنيم (آمبروس پيرس)

اس ام اس سنگين و معني دار

همه به چيزي دلبستگي دارند و افراد والاتر به چيزهاي والاتر اما افراد فرومايه فکر مي کنند که افراد والاتر به چيزي دلبستگي ندارند و ظاهربيني افراد فرومايه از سطحي نگري و رياکاري آنهاست و برپايه هيچ شناخت اخلاقي نيست. فردريش نيچه

SMS پندآموز

تنهايي خود را مقدس بدار
تا زماني که چيزي مقدس تر از آن نيافته
اي
در تنهايي خود بمان. . .

اس ام اس بزرگان

داشتن پشتکار ، تفاوت ظريف بين شکست و کاميابي است. سارنف

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس