اس ام اس جملات قصار اگر امروز حتي يک کلمهديروز

SMS پندآموز

چاحيت :
اگر امروز حتي يک کلمه از ديروز بيشتر بدانيد مسلماً شخص ديگري هستيد .

اس ام اس جملات قشنگ

آبراهام لينکلن : من مطالعه مي کنم و خودم را آماده مي سازم ، و آن هنگام شايد شانس من فرا برسد .

اس نصيحت

»اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته
نميشود و اگر کتاب نباشد، روح انسان
پرورش نمييابد«
*پلوتارخ

اس ام اس کلام بزرگان

با رنج عميق دروني آدمي از ديگران جدا مي شود و والا مي شود. فردريش نيچه

اس ام اس عرفاني

سايمونز :
روزنامه بايد خبرگذار باشد نه خبرساز ، حقيقت و مايي سرگرمي واقعي چندان زياد است که نيازي به خيال پردازي و دروغسازي نيست و نشر خبر دروغ خيانت به حقيقت است .

اس ام اس دلداري دوست

مقياس ارزش انسان اهميتي است که به وقت خود ميگذارد . رالف امرسون

اس ام اس سنگين و معني دار

داروي تربيت از پير طريقت بستان کآدمي را بتر از علت ناداني نيست سعدي

اس ام اس نصيحت و دلداري

شاداب بودن بالاترين خوبي ها وفضيلتي است که بسياري مي توانند به آن دست پيدا مي کنند و بسياري از نعمت آن يا محروم هستند يا خود را محروم مي کنند . اسکاتيش پروورپ

اس ام اس عرفاني و فلسفي

انسان آن قدر وقت ندارد كه نيمي از عمرش را صرف نزاع و ستيزه كند
لرد آوي بوري

اس ام اس بزرگان

بودن يعني عشق و عشق و عشق تو، يعني بودن. )لوئيس جي د بير )

اس سنگين

تا چيزي را نپذيريم نمي توانيم تغييرش
دهيم.کارل يونگ

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس