اس ام اس قشنگ و زيبا تلاش کن آنچهمي خواهي

اس ام اس سخنان بزرگان

تلاش کن آنچه که مي خواهي شوي،نه آنکه مي بيني.

اس ام اس جملات قصار

عشق عمل بي پايان بخشش است، يک نگاه محبت آميز که عادت مي شود. (پيتر آستينوف)

پيامک نقل قول

از فلاسفه مي خواهم که به دنبال حقيقت نروند چون حقيقت نياز به پشتيبان ندارد. فردريش نيچه

اس ام اس پندآموز

براي يک زندگي خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازي کن. جرج آلن

اس ام اس پندآموز عرفاني

آزادي فقط در عالم خيال وجود دارد
*شيلر

اس ام اس دلداري دوست

ميزان بزرگي و موفقيت هر فرد بستگي به اين دارد که تا چه حد مي تواند همه نيروهاي خود را در يک کانال بريزد. اريسون سووت ماردن

اس ام اس سخنان بزرگان

به قـــولِ برتراند راسل

مشکل دنيا اين است، که احمق ها کاملاً به خود يقين دارند،
در حاليکه دانايان، سرشار از شک و ترديدند !

اس ام اس کلام بزرگان

کين خواهي از خاندان يک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نيروي انسانهاي فرهمند . ارد بزرگ

اس نصيحت

جـهـان سـوم جـايي سـتــــ كـه هـر كـس بخـواهـد مـمـلكـتـش را آبـاد كـنـد خانـه اش
خـرابـــــ مـيـشـود ، وهـر كـس بخـواهـد خانـه اش را آبـاد كـنـد بـايـد يـراي ويـراني
مـمـلكـتـش بكـوشـد.

“پـروفـسـور مـحـمـود حـسابي

اس ام اس بزرگان

بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران ، نيکي در باره آنها ست. روسو

اس ام اس عرفاني و فلسفي

با اين نگرش پيش برويد که همه چيز خداي گونه است و همه کس خداي گونه رفتار ميکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنيد . سوامي راما تيرتا :

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس