اس ام اس ياد دوستان بي وفا آن بي وفا کبوتر جلديپر


اس ام اس براي بي وفا

آئين عشق بازي دنيا عوض شده است يوسف عوض شده است ، زليخا عوض شده است
آن بي وفا کبوتر جلدي که پر کشيد اکنون به خانه آمده اما عوض شده است

اس ام اس دل شکسته

سعي کن در زندگي يکرنگ باشي ، فرش هزار رنگ را همه زير پا مي اندازند


مشاهده کلیپ

اس ام اس بي وفايي و جدايي تو را به خدا سپردخودش


اس ام اس بي وفايي و جدايي

رفت …
تو را به خدا سپرد و خودش را به ديگري

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

سلام اي بي وفاي بي مرووت / سلام اي ساز گيتار محبت

سلام کردم نگي تو بي وفائي / وگرنه ما که عاشقيم بي مرووت !!!


مشاهده کلیپ

پيامک بي وفايي قديما گفتن کوه هرگز به


اس دوري و جدايي

از قديما گفتن کوه هرگز به کوه نميرسه بي وفايي کن ولي بدون آدم به آدم ميرسه

اس ام اس دلگيرم

آنقدر رسم وفا مرده كه ترسم مجنون گر زنده شود يادي ز ليلي نكند


مشاهده کلیپ

SMS خيانت گمان كردم كهمن همدلهمراههمدردي


پيامک بي وفا

گمان كردم كه با من همدل و همراه و همدردي ، به مردي با تو پيوستم ندانستم كه نامردي

اس ام اس جدايي

بـــيـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه اي کـه
اســـــم کــــارهـــاي بــــــدش را آزادي بـــگــــذارد
اســـــم نـــگـــرانــي هـــايـــتـــــ را گــــيـــر دادن بــــــگــذارد
و بــراي بــي تــفــاوتــي هـايـش اعـتــمـاد داشـتـن بـه تـو را بــهــانــه کـنـد


مشاهده کلیپ

اس ام اس بي احساس عزيزدلم شماره حساب دلمو ميدم


SMS نامردي

عزيزدلم شماره حساب دلمو ميدم بهت هرچي غم داري بريزبه حساب

اس ام اس ياد دوستان بي وفا

زيزم علاوه بر اينكه جات خالي نيست تازه سر اينكه كي قراره جات بياد دعواست


مشاهده کلیپ

اس ام اس قهر ن ماته اين همه دل


SMS خيانت

ن ماته اين همه دل تنگي ام که از هم نميپاشه دنيارو که جا ميشه تو يه دل کوچيک که تنگ شده برات که هوايي شده تو هجوم نبودنت

اس ام اس بي وفايي و نامردي

بي و فايي کردي و گفتي نفرين ميکني ؟
گفتم نه …فقط از خدا مي خواهم که هيچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه….
هنوزم از خدا مي خواهم که هيچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه…..


مشاهده کلیپ

پيامک بي وفايي فقط يک نکته ميگويم قبول


اس ام اس دل شکسته

نبردي از وفا يک ذره بويي به هر ساعت شوي مايل به سويي

فقط يک نکته ميگويم قبول کن عزيزم واقعا بي چشم و رويي !!!

اس ام اس دلگيرم ازت

از زشــتي کردار تو هم خسته شدم . بي معرفتي ديده و بشکسته شدم
پژواکم و در ســـينه صد کوه اســـي / بي مهري و غم ديدم و لب بسته شدم


مشاهده کلیپ

اس ام اس دل شکسته آسمان را گفته ام به


اس ام اس وفاداري

اين بار تو بگو دوستت دارم
آسمان را گفته ام به زمين نيايد !!

SMS نامردي

احساس من به تو مابين حرفام نيست
هرچي بهت ميگم اوني که مي خوام نيست


مشاهده کلیپ

اس دلگير راست ميگفتدنيا نه يکي ديگه


اس دوري و جدايي

بهم ميگفت با دنيا عوضم نميکنه
راست ميگفت با دنيا نه ، با يکي ديگه عوضم کرد

اس ام اس دل شکسته

دل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر به سرم ديگر نگذار که قولش را به بيابان
داده ام


مشاهده کلیپ

اس ام اس جدايي از عشق تو را به خدا سپردخودش


اس ام اس جدايي و خداحافظي

رفت …
تو را به خدا سپرد و خودش را به ديگري

اس ام اس دلتنگي و شکايت

حقيقت گم نشده. تکه تکه شده به اسم معرفت، افتاده دست يه مشت آدم بي ­معرفت


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس