پيامك شعر هميــن فـــــــــردا بســــويش


اس شعر

گـــــر اشکــــم شود درمـــــــــــــــان دردم

اگــــــــر داري نظـــــر بــــــر رنـگ زردم

کنـــــم جـــانم فــــــــداي نـــــــام مهيــــــــن

هميــن فـــــــــردا بســــويش بــــاز گـــــردم

SMS شعر

يادمان باشد از امروز خطائي نكنيم
گرچه در خود شكستيم،صدائي نكنيم
يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق ز هر بي سر و پائي نكنيم


مشاهده کلیپ

اس ام اس هاي دوبيتي عقل روشن جان آگاهم بده


اس ام اس دوبيتي عاشقانه

بار الها بال پروازم ببخش
روح آزاد سبکتازم ببخش
عاشق بزم تو ام را هم بده
عقل روشن، جان آگاهم بده

اس دو بيتي

سر سرگشته*ام سامان نداره
دل خون گشته*ام درمان نداره
به کافر مذهبي دل بسته ديرم
که در هر مذهبي ايمان نداره


مشاهده کلیپ

اس ام اس دوبيتي عاشقانه به خدا برايم هوس نيست


اس ام اس شعر و غزل

بي تو اين نفس نفس نيست
بي تو دنيا جز قفس نيست
عشق تو توي رگ و خونم
به خدا برايم هوس نيست

اس ام اس دوبيتي عاشقانه

گرگ زمانه نبود حريف جنگيدن…

تو پلنگ تيز پنجه رادريدن…..

زراه وحيلت روباه پيش ايد…..

او براي انتقام خويش ايد


مشاهده کلیپ

اس ام اس شعر نام گناه كاره رسوا نداده


اس ام اس شعر قشنگ

آن آتشي كه در دل ما شعله ميكشيد

گر در ميان دامن شيخ افتاده بود

ديگر به ما كه سوخته ايم از شرار عشق

نام گناه كاره رسوا نداده بود

اس ام اس شعر زيبا

شدم تا شدم دور از روي تو
سيه روز و اشفته چون موي تو
ز بس ضعف ميترسم از سيل اشك
برد همچو خاشاكم از كوي تو


مشاهده کلیپ

اس ام اس دوبيتي عاشقانه کز هر زبانيميشنوم نا مکرر


پيامک شعر

يک قصه بيش نيست غم عشق و اين عجب
کز هر زباني که ميشنوم نا مکرر است

اس ام اس دوبيتي زيبا

ساعتي بر لب آن جوي نشستيم
تو همه راز جهان ريخته در چشم سياهت
من همه محو تماشاي نگاهت
آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام
خوشه ي ماه فرو ريخته در آب
شاخه ها دست بر آورده به مهتاب
شب و صحرا وگل و سنگ
همه دلداده به آواز شباهنگ


مشاهده کلیپ

اس ام اسهاي دوبيتي از ضربه هاي وسوسه مغشوش


پيامك شعر

چون سنگها صداي مرا گوش ميكني
سنگي و ناشنيده فراموش ميكني
رگبار نو بهاري و خواب دريچه را
از ضربه هاي وسوسه مغشوش مي كني

اس شعر

به پتکي گفت سندان کاي ستمگر
چرا ميکوبيم اخگر به پيکر
بگفتا هر که وي را جنبشي نيست
بکوبندش چنين همواره بر سر


مشاهده کلیپ

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس بي تفاوت شدنگرمي دستانت بود


اس ام اس دوبيتي عاشقانه

آنچه از ديدن روي تو مرا سيرم کرد(!)

بي تفاوت شدن از گرمي دستانت بود

پيامك شعر

بــلا بــــودي بلا گـــــــــردانــــم تـــــو شــــــدي

طبيب درد بــــــــي درمــــــان تــــــــو شـــــــدي

زدي آتش عشـــق خــــــــــود بـــــــه قلبـــــــــــم

عـــلاج حســـــرت حــــــــرمــــــانم تو شــــــدي


مشاهده کلیپ

SMS شعر كه هر كجا كه تو


SMS شعر

شبي كه طلعت روي تو زيب ايوان است
شبست و روز كه خورشيد در شبستان است
چه حاجت است به باغ و گل و رياحينم
كه هر كجا كه تو باشي گل است وريحانست

اس ام اس دوبيتي عاشقانه

بيا تا دست ازين عالم بداريم
بيا تا پاي دل از گل برآريم
بيا تا بردباري پيشه سازيم
بيا تا تخم نيکوئي بکاريم


مشاهده کلیپ

اس ام اس شعر زيبا پسآنکه من نباشم به گريستن


SMS شعر

من و اين دو روز عمري که به زيستن نيرزد

پس از آنکه من نباشم به گريستن نيرزد

اس ام اس شعر قشنگ

من از روئيدن خار سر ديوار فهميدم

که ناکس،کس نمي گردد از اين بالا نشستن ها


مشاهده کلیپ

اس ام اس هاي دوبيتي طلب عشق ز هر بي


اس ام اس شعر عاشقانه

يادمان باشد از امروز خطائي نكنيم
گرچه در خود شكستيم،صدائي نكنيم
يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق ز هر بي سر و پائي نكنيم

اس ام اس شعر زيبا

سرگشته ز يک گناه بايد بودن
بهر دگري تباه بايد بودن
هر چند عشق اشتباه است ولي
پيوسته در اشتباه بايد بودن…


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس