اس ام اس وفاداري تهي دستيبي كسي درد نيست


اس ام اس دو رنگي

محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي

تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست

اس ام اس خيانت

معرفت در گرانيست به هر کس ندهند …پر طاووس گران است به کرکس ندهند


مشاهده کلیپ

اس ام اس گله مندي خدا نميبخشه تورو


SMS غمگين

از من نخواه ببخشمت

هرگز نميبخشم تورو

حتي اگه ببخشمت

خدا نميبخشه تورو . . .

SMS غمگين

آمدي از اشتباه اينجا به راه ديگري / باز شادم کن شبي با اشتباه ديگري


مشاهده کلیپ

اس ام اس قهر هرچي بهت ميگم اونيمي خوام


اس ام اس عاشقانه بي وفا

احساس من به تو مابين حرفام نيست
هرچي بهت ميگم اوني که مي خوام نيست

SMS بي وفا

بزركترين اشتباهم اين بود كه التماست كردم بمون نمي ارزيدي ديرفهميدم.


مشاهده کلیپ

پيامک عشق بي وفا براي تا ابد ماندن بايد


SMS بي معرفت

براي تا ابد ماندن بايد رفت…گاهي از قلب کسي…گاهي به قلب کسي…

اس ام اسهاي بي معرفتي

من آسمان را گرفته ام که به زمين نيايد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چقدر دلم هوايت را مي کند . حالا که دگر هوايم را نداري…!


مشاهده کلیپ

پيامک تنهايي اما نديدي اما نديدي


اس ام اس دلشکسته

وقتي که فکرت تو بستر عشق تنهاي تنهاست
من با تو بودم !
اما نديدي …. اما نديدي

اس ام اس غمناک عاشقانه

گر عاشقانه مردن را بلد نيستيم لااقل عاشقانه زندگي کنيم ….


مشاهده کلیپ

اس ام اس غمناک جدايي دوست داشتنت معادله ايستنفسهايم


اس ام اس غمگين گريه دار

دوست داشتنت معادله ايست که نفسهايم را اثبات ميکند .

اس ام اس دلگير بودن

تا که بودين ، نبوديم کسي کشت ما را غم بي هم نفسي
تا که خفتيم همه بيدار شدند تا که مرديم همگي يار شدند
قدر آن شيشه بدانيد که هست نه در آن لحظه که افتاد و شکست


مشاهده کلیپ

اس دوري و جدايي جُـــز مَـن!


اس دلگير

پيامک بي معرفتي
خـوابَم نِمے بَــرَد
بِه هَمـه چيز فِکر کَـرده اَم
بيشتَر بِه تُــو
وَ مي دانَــم کِه خوابــے
وَ قَبل اَز بَسته شُدَن چَشــم هآيَـتــــ
بِه هَمه چيــز فِکــر کَرده اي
جُـــز مَـن!

پيامک بي وفايي

دلتنگم آنچنان که اگر ببينمت بکام ، خواهم که جاودانه بنالم به دامنت ، خواهم که جاودانه بماني کنار من ، اي نازنين که هيچ وفا نيست با منت


مشاهده کلیپ

SMS غمگين گفتي محبت کن برو


اس ام اس دلشکسته

گفتي محبت کن برو ، باشد خدا حافظ ولي / رفتم که تو باور کني دارم محبت ميکنم . . .

اس ام اس ناراحت کننده

پايان حکايتم شنيدني است ، من عاشق او بودم و او عاشق او . . .


مشاهده کلیپ

اس ام اس بي وفايي و جدايي نه… حتي عطسه


اس ام اس دلتنگي و شکايت

براي کسي مُردم که برايم ؛
نه… تب کرد
نه… سرفه
نه… حتي عطسه

پيامک بي وفا

مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..
ايـن بـــار
دوسـتـت دارم هـــايـــم را
پـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …
و …
رفــت


مشاهده کلیپ

SMS بي وفايي به حيلت گري خنجرپشت زد


پيامک دلگير

به نامردمان مهر كردم بسي نچيدم گل مردمي از كسي
بسا كس كه از پا در افتاده بود سراسر توان را زكف داده بود
به حيلت گري خنجر از پشت زد بخونم ز نامردي انگشت زد

اس ام اس دل شکسته

درد دارد … وقتي چيزي را کسر ميکني که با وجودت جمع زده اي !!


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس