اس ام اس تک بيتي ور كه شمشير زند ما


اس ام اس شعر قشنگ

يار در پرده و ما پرده بر انداخته ايم
از ازل او به چنان ما به چنين ساخته ايم
گر كمان ميكشد اينك به كمين امده ايم
ور كه شمشير زند ما سپر انداخته ايم

اس ام اس شعر و غزل

من زنده بودم اما انگار مرده بودم

از بس که روزها را با شب شمرده بودم

يک عمر دور و تنها تنها بجرم اين که

او سرسپرده مي خواست ‚ من دل سپرده بودم


مشاهده کلیپ

اس ام اسهاي دوبيتي او سرسپرده مي خواست ‚


پيامک شعر

من زنده بودم اما انگار مرده بودم

از بس که روزها را با شب شمرده بودم

يک عمر دور و تنها تنها بجرم اين که

او سرسپرده مي خواست ‚ من دل سپرده بودم

پيامک شعر

نمي گي كه اينجا يكي روز و شبــش بـــه فكرته

آروم و بي سر و صدا هر جا دلت مي خواد ميري


مشاهده کلیپ

اس ام اس دوبيتي عاشقانه خوبي چه بدي داشت كه


پيامک شعر

صـد بـار بـدي كردي و ديدي ثمرش را
خوبي چه بدي داشت كه يك بار نكردي

اس ام اس شعر کوتاه

ز آن نامه اي كه دادي و زان شكوه هاي تلخ
تا نيمه شب بياد تو چشمم نخفته است
اي مايه ي اميد من اي تكيه گاه دور
هرگز مرنج از آنچه به شعرم نهفته است


مشاهده کلیپ

اس ام اس شعر کوتاه و در ايوان چشمت يك


اس ام اس هاي دوبيتي

ميان كوچه باغ سبز يادت ترنم هاي سرخ آرزو بود
و در ايوان چشمت يك پرستو هميشه با دلم در گفتگو بود

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

كنار پنجره تنهاي تنها ميان هاله اي از غم نشستم
تو آرايشگر چشمان موجي و من زيباييت را مي پرستم


مشاهده کلیپ

اس ام اس شعر سري به مجلس سوگ كبوتري


اس ام اس دوبيتي عاشقانه

بيا به خانه آلاله ها سري بزنيم
ز داغ با دل خود حرف ديگري بزنيم
به يك بنفشه صميمانه تسليت گوييم
سري به مجلس سوگ كبوتري بزنيم

اس ام اس شعر عاشقانه

تار پود هستي*ام بر باد رفت اما نرفت

عاشقي ها از دلم ديوانگي ها از سرم


مشاهده کلیپ

اس دو بيتي مرد اين دلآخرش به او


اس ام اس شعر زيبا

من منتظرت شدم ولي در نزدي
بر زخم دلم گل معطر نزدي
گفتي که اگر شود مي ايم اما
مرد اين دل و آخرش به او سر نزدي

اس ام اس شعر قشنگ

تا ژندهء عشق حق بر افراخته ايم

از مخمل خون به تن کفن ساخته ايم

ما مفت نه سهم مي بريم از خورشيد

دامن دامن ستاره پرداخته ايم


مشاهده کلیپ

اس ام اس شعر شايد به خواب شيرين فرهاد


اس دو بيتي

ديشب صداي تيشه از بيستون نيامد
شايد به خواب شيرين فرهاد رفته باشد

اس شعر

جهان ماندگار است و ما رفتني
به گيتي نماند به جز گفتني


مشاهده کلیپ

اس ام اس تک بيتي اي برادر سيرت زيبا بيار


اس ام اس شعر کوتاه

صورت زيباي ظاهر هيچ نيست
اي برادر سيرت زيبا بيار

اس ام اس تک بيتي

رها کن خانه را از خاک بنويس
به مردان از دل بي باک بنويس

قلم در هر دو چشمانم فرو بر
به اهل ساحل از کولاک بنويس


مشاهده کلیپ

اس ام اسهاي دوبيتي نبينــــــد اس ام اسهاي دوبيتي نبينــــــد ** ز تــــــــو داغاس ام اسهاي دوبيتي نبينــــــد ** ز تــــــــو داغ ز تــــــــو داغ


پيامک شعري

هـــريوايم تـــــــو کجــــايي تــــو کجــــــايـــي

شــــدي از دست نـــــــاکســــــان رهـــــايــــي

بـــــه حـــق روح پـــــــاک پيـــــــر هــــــرات

نبينــــــد ** ز تــــــــو داغ جـــــــدايــــــــــي

اس شعر

بشناس فرق دوست ز دشمن به چشم عقل
مفتون مشو كه در پس هر چهره چهره هاست


مشاهده کلیپ

اس ام اس شعر زيبا زآن کهمعشوق پنهان خوشتر است


پيامک شعر

هر که خورد از جام عشقت قطره اي
تا قيامت مست و حيران خوشتر است
تا تو پيدا آمدي پنهان شدم
زآن که با معشوق پنهان خوشتر است

اس ام اسهاي دوبيتي

به كين پر سنگ دامن كردي اي دوست

اول قصد سر من كردي اي دوست

مكن بدنام بيجا دشمنان را

كه تو بدتر ز دشمن كردي اي دوست


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس